Bireysel Emeklilik Tarihçesi
01.01.1997
İlk Adım
Hazine Müsteşarlığı koordinasyonunda sosyal güvenlik reformu çalışmaları gerçekleştirildi. Bu kapsamda, ilgili kurumların katılımıyla Dünya Bankası ve Uluslararası Çalışma Örgütü gibi uluslararası kuruluşlarla projeler gerçekleştirildi. TÜSİAD ile yakın işbirliği sağlandı. Bu çalışmalar neticesinde hükümete, sosyal sigorta (SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı) sisteminin reforme edilmesi, zorunlu ikinci ayak özel emeklilik sisteminin kurulması, gönüllü üçüncü ayak özel emeklilik sisteminin kurulması ve ulusal sosyal yardım ve hizmetler sisteminin oluşturulması yönünde öneri paketi sunuldu. Hükümet, sosyal sigorta reformunu 4447 sayılı Kanun’un yasalaşmasını sağlamak suretiyle gerçekleştirdi. Gönüllü üçüncü basamak özel emeklilik sisteminin hayata geçirilmesi için çalışmalar başlatıldı.-
01.08.1999
Komisyon Kuruldu

TBMM’de Bireysel Emeklilik Komisyonu kuruldu.

16.05.2000
TBMM'ye Sunuldu

Bireysel Emeklilik Komisyonu çalışmaları sonucunda hazırlanıp Bakanlar Kurulu tarafından incelenen Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu Tasarısı, TBMM Başkanlığına sunuldu.

28.03.2001
TBMM Tarafından Kabul Edildi.

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu TBMM tarafından kabul edildi.

07.04.2001
Resmi Gazetede Yayınlandı

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu 24366 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.